Tölösi Gumijavító Kft.
7200 Dombóvár, Szent Vendel u. 2/B